Τελευταία Νέα

Tuesday, October 7, 2014

 

Φωτοερμηνεία είναι η διαδικασία κατά την οποία εντοπίζουμε και εξετάζουμε ένα αντικείμενο πάνω σε μια ή σε περισσότερες Αεροφωτογραφίες, με σκοπό την αναγνώριση και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του.


Η φωτοερμηνεία είναι μια '' γέφυρα '' στο παρελθόν. Στην απομακρυσμ...

Thursday, October 2, 2014

Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο μέχρι το τέλος του έτους σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η προθεσμία για την υποβ...

Saturday, September 13, 2014

Όλοι οι ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας ενεργών ή ανενεργών (πηγάδια, γεωτρήσεις, κ.α) υποχρεούνται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ). Έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ...

Please reload

© 2014 by Θεόδωρος Πλέσσιας
Proudly created with a.p. Design

Παναρκάδων 16

Τρίπολη, Αρκαδία, 22100

2714 000214

6975857738

Δασοτεχνική

Θεόδωρος Πλέσσιας & Συνεργάτες

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος  Δ.Π.Θ.

  • Facebook Classic
  • Google+ Classic