Βιογραφικό (CV)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα: Θεόδωρος
Επώνυμο: Πλέσσιας
Ημ/νία γέννησης: 11/12/1982
Τόπος γέννησης: Τρίπολη - Αρκαδίας
Διεύθυνση: Παναρκάδων 16, Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2714000214 - 6975857738
E-mail: dasotexniki@gmail.com
Ιστοσελίδα : www.dasotexniki.com
Οικ. Κατάσταση : Άγαμος
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Απόφοιτος : Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
9-1-2012 έως σήμερα :
Ελεύθερος επαγγελματίας Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
Αντικείμενο απασχόλησης :
Τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας.
Πραγματογνωμοσύνες - εκτίμησης σε αμφισβητούμενες εκτάσεις .
Τεχνική εκπροσώπηση σε επιτροπές – δικαστήρια για πάσης φύσεως δασολογικά ζητήματα.
Πίνακες υλοτομίας.
Σύνταξη δασικών χαρτών.
Υποστηρικτές εργασίες σε εκτιμήσεις βοσκοτόπων.
Τοπογραφικές μελέτες - χαρτογραφήσεις .
Εφαρμογές στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (gis).
Γεωτεχνικές εκθέσεις ποιμνιοστασίων.
Διεκπεραίωση φακέλων για χορήγηση αδειών χρήσης νερού
Συμμετοχή σε μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Aποκατάστασης λατομικών ζωνών.


1-11-2010 έως 30-6-2011 :
Παροχή υπηρεσιών Δασολόγου στο Δασαρχείο Βυτίνας.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Από 3-10- 2011 έως 19-2-2012:

Σεμινάριο στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από την επιστημονική ομάδα του εργαστηριού Γεωγραφίας και ανάλυσης χώρου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 


ΓΛΩΣΣΕΣ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ( Lower of Cambridge )


ΓΝΩΣΗ Η/Υ
ArcGIS 10.1
AutoCAD 2012 basic
Microsoft Office


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Ά σε Περιβαλλοντικές και Δασικές Μελέτες .

  • Δευτεροετής μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

  • Κάτοχος γεωδαιτικού διπλόσυχνου τοπογραφικού gps – rtk (Stonex gnss 9)

  • Έφεδρος αξιωματικός μηχανικού με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

  •  Κάτοχος ερασιτεχνικής αδείας οδήγησης αυτοκινήτου.