Search

Τι αλλάζει στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς με τον νόμο 4280/2014

blog_11_9_2014.jpg

(Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις)

Το νομοσχέδιο που πέρασε στη βουλή αρχές του Αυγούστου εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και διαφωνιών έρχεται να δώσει κάποιες αμφιλεγόμενες λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των οικοδομικών συνεταιρισμών. Εξαιρούνται οι ελάχιστοι συνεταιρισμοί που διαθέτουν νομίμως δασικές μεν εκτάσεις αλλά με ρυμοτομικό σχέδιο και οικιστική καταλληλότητα, το οποίο έχει εγκριθεί πριν από την ισχύ της αυστηρής δασικής προστασίας του Συντάγματος 1975.


Οι 550 περίπου υπόλοιποι ενεργοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί της χώρας, με τα χιλιάδες μέλη τους, ταλανίζονται επί δεκαετίες σε εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές, αρχαιολογικές, προστατευόμενες ή σε εκτάσεις που δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Καλούνται γρήγορα να ανταλλάξουν τις προβληματικές αυτές εκτάσεις με νέες μέσα από έναν ιδιότυπο μαθηματικό τύπο που θα ορίζει τους κανόνες ανταλλαγής γαιών στο άμεσο μέλλον.

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί πρόκειται στο επόμενο διάστημα να ‘’μετακομίσουν ‘’ σε νέες περιοχές. Τα Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ) όπως θα ονομαστούν θα συνταχθούν σε κάθε περιοχή και θα προβλέπουν τη χωροθέτηση των οικοδομικών συνεταιρισμών. Οι περιοχές αυτές θα οριστούν από τους κατά τόπους Δήμους και τις Περιφέρειες σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ). Τα αποτελέσματα της επιλογής της τοποθεσίας δεν θα είναι ορατά πριν το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.


Αγώνα δρόμου καλούνται λοιπόν να δώσουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί για τις περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τουριστικές περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές, τόποι υψηλής επισκεψιμότητας, ιδιαίτερου αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, καθώς και περιοχές πλησίον αστικών κέντρων που έχουν μεγαλύτερη αντικειμενική αξία γης θα προτιμηθούν .


Οι περιοχές που θα υποδεχτούν του οικοδομικούς συνεταιρισμούς είναι οι παρακάτω : Η ευρύτερη περιοχή μικρών οικισμών στην ηπειρωτική Ελλάδα, εκτός των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης και μεγάλων νησιών εκτός Ρόδου, Κρήτης και Εύβοιας. Η έκταση που θα αποδίδεται ως αντάλλαγμα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια η σε όμορη περιφέρεια με το ακίνητο ανταλλαγής, ενώ κατ’ εξαίρεση τα ακίνητα ανταλλαγής που βρίσκονται εντός Αττικής δύναται να ανταλλάσσονται με εκτάσεις σε όλη την επικράτεια.


Οι περιοχές που μπορούν να πολεοδομηθούν και να μεταφερθούν εκεί τα δικαιώματα των οικοδομικών συνεταιρισμών ορίζονται από τον νόμο ως εξής: εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα ή εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ανήκουν κατά διαιρετά τμήματα σε ένα ή, εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και σε φορείς αστικού αναδασμού ή Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς. Σε κάθε περίπτωση, για την πολεοδόμηση των εκτάσεων και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων σε αυτές απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.


Οι συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί για να μπορέσουν να οικοδομήσουν θα πρέπει το 50% της έκτασης να αποδίδεται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Τράπεζα γης . Ποσοστό επί της γης θα αποδίδεται και στους οικείου Δήμους για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου ,αθλοπαιδιών, πλατειών κτλ.


Οι βασικοί πολεοδομικοί κανόνες που θα ακολουθούντα θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Χωροθέτηση δίπλα σε μικρούς και φθίνοντες οικισμούς δηλαδή περιοχές μέχρι εκατόν πενήντα κατοίκους. Μέγιστη απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών χιλιόμετρα από τον υφιστάμενο οικισμό.

  • Μέγιστη περιοχή πολεοδόμησης στην περιφέρεια ορίζονται τα 300 στρέμματα, με ελάχιστη έκταση 50 στρεμμάτων κατά προτίμηση συνεχόμενη δίχως όμως να αποκλείονται και μικρότερες εκτάσεις που ‘’διακόπτονται’’ από δίκτυα μεταφοράς κ.α. αρκεί να συμπληρώνουν τα ελάχιστα στρέμματα ανά επιμέρους τμήμα.

  • Ελάχιστη απόσταση πέντε χιλιομέτρων από πόλη.

  • Ελάχιστη απόσταση 200 μέτρων από την ακτογραμμή για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει καθοριστεί γραμμή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.

  • Υποχρέωση δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού στο νέο οικισμό και κατασκευής των απαραίτητων δικτύων.


Εν μέσω θέρους, αναβολών και εντάσεων στη βουλή και κατόπιν διαβούλευσης των εμπλεκομένων φορέων, επιδιώκεται να δοθεί λύση σε μια κατάσταση που ταλανίζει αρκετές χιλιάδες οικογένειες εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα απομένει να δούμε τα αποτελέσματα της απόπειρας αυτής μέσα από το δαιδαλώδες νομικό καθεστώς που διέπει την ελληνική νομοθεσία.

10 views0 comments