• Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας  Αεροφωτογραφιών.

 

 • Περιβαλλοντικές - Δασικές  Μελέτες. Κάτοχος  μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης.

 

 • Σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων και πινάκων υλοτομίας Δασοτεμαχίων.

 

 • Τοπογραφικά, οριοθετήσεις,  χαράξεις με την χρήση σύγχρονων μετρητικών οργάνων (Stonex gnss 9 third generation) .

 

 • Ενστάσεις σε Πράξεις Χαρακτηρισμού Δασαρχείων  και σε Δασικούς χάρτες .

 

 • Διεκπεραίωση  φακέλου  για  υφιστάμενα δικαιώματα Χρήσης Νερού.

 

 • Τεχνική εκπροσώπηση σε δικαστήρια, επιτροπές σε ότι αφόρα Δασικά ζητήματα.

 

 • Τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης  Γεωτεχνικού.

 

 • Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (G.I.S).

 

 • Ευρύ φάσμα συνεργατών που καλύπτει πάσης φύσεως τεχνικά ζητήματα όπως τακτοποιήσεις αυθαίρετων, ποιμνιοστασίων,  έκδοση αδειών δόμησης, κτηματογραφήσεις κτλ.

 

Υπηρεσίες

© 2014 by Θεόδωρος Πλέσσιας
Proudly created with a.p. Design

Παναρκάδων 16

Τρίπολη, Αρκαδία, 22100

2714 000214

6975857738

Δασοτεχνική

Θεόδωρος Πλέσσιας & Συνεργάτες

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος  Δ.Π.Θ.

 • Facebook Classic
 • Google+ Classic